12.02.2024

Съобщение

На 19.02.2024 год. от 09.30 часа ще се проведе заседание на ОИК - Самоков.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Заседание на ОИК - Самоков

На 28.10.2023 год. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Самоков.

27.10.2023

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СИК

На 29.10.2023 год. незабавно след отваряне на СИК – Самоков  до 07:15 часа се обадете на Общинска избирателна комисия – Самоков на следните телефони:

0887 68 72 82

0889 86 86 43

За да потвърдите открита ли е секцията, има ли възникнали проблеми, явили ли са се всички членове, като посочите й общият им брой и имената и броя на евентуално не явилите се.

В случай на неотваряне на секцията моля уведомете ОИК – Самоков незабавно.

 

В 11.00 и в 16.00 часа се обадете на Общинска администрация – Самоков на посочените от тях телефони, за да посочите броя на гласувалите избиратели към съответния час.

 

В 20.00 часа се обадете на ОИК – Самоков на телефони

0887 68 72 82

0889 86 86 43, за да потвърдите приключило ли е гласуването или пред избирателната секция има още избиратели.

Когато в 20.00 часа пред секцията има негласували избиратели установете техният брой и самоличност и вземете техните лични карти/зелен паспорт, като само тези избиратели се допускат да гласуват, но не по-късно от 21.00 часа.

27.10.2023

Заседание на ОИК - Самоков

На 27.10.2023 год. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Самоков.

25.10.2023

Заседание на ОИК - Самоков.

На 26.10.2023 год. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Самоков.

24.10.2023

ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Мястото за обучение от ОИК на СИК се променя от спортна зала "Арена Самоков", в конферентната зала на хотел "Арена" Самоков, поради технически проблеми .

Началният час остава същият - 17.00 ч.

19.10.2023

Заседание на ОИК - Самоков

На 23.10.2023 год. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Самоков.

17.10.2023

Линкове за дистанционно обучение за работа с машините за гласуване от фирма "Сиела норма" АД

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОИК Самоков, уведомява членовете на СИК, че на посочените по- долу дати, могат да участват в дистанционно обучение за работа с машините за гласуване, организирано от „СИЕЛА НОРМА“ АД.

На 24.10.2023 год. от 17.00 часа ще се проведе първо дистанционното обучение за работа с машините за гласуване на членовете на СИК от „Сиела норма“ АД в рамките на 40 минути, след което ще се проведе обучение от представители на ОИК – Самоков.

 

Обучението ще се проведе в платформата Microsoft Teams meeting, която може да изтеглите със следния линк- https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app#download-for-desktop1

 

На 21.10.2023г. от 11.00 ч. Включете се в обучението, чрез „Присъединяване към срещата“ /Join the meeting /, като използвате
Meeting ID: 346 144 268 620

Passcode: GLYhG7

На 22.10.2023г. от 16.00 ч. Включете се в обучението, чрез „Присъединяване към срещата“ /Join the meeting /, като използвате
Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

На 24.10.2023г. от 17.00 ч. Включете се в обучението, чрез „Присъединяване към срещата“ /Join the meeting /, като използвате
Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

16.10.2023

Обучение на членовете на секционни избирателни комисии

Обучението на членовете СИК ще се проведе на 24.10.2023г. от 17:00ч. в зала Арена Самоков (спортната зала).

14.10.2023

Заседание ОИК - Самоков

На 18.10.2023 год. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Самоков.

13.10.2023

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.ение

Със свое решение № 135-МИ от 13.10.2023 год. и на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.11, чл. 10, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2545-МИ/29.09.2023 г. на ЦИК и Заповед № 01-2038/04.10.2023 г. на кмета на Община Самоков, Общинска избирателна комисия – Самоков е определила секции на територията на Община Самоков, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на 29.10.2023 г., както следва:

СЕКЦИЯ №

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

233900003

ОУ “МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ”- ГРАД САМОКОВ                                                  

233900004

ОУ “ХРИСТО МАКСИМОВ”- ГРАД САМОКОВ                                                  

233900011

ПГ “КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” – ГРАД САМОКОВ                                                   

233900021

СОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГРАД САМОКОВ, УЛ. “БУЛАИР” 2

233900026

ПТГ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ГРАД САМОКОВ

233900037

СЕЛО ШИПОЧАНЕ – КОМБИНИРАНА СГРАДА

233900038

СЕЛО НОВО СЕЛО – ЧИТАЛИЩЕТО

233900039

СЕЛО ЗЛОКУЧАНЕ – ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА” /РИТУАЛНА ЗАЛА/

233900040

СЕЛО ГОРНИ ОКОЛ – КМЕТСТВОТО

233900041

СЕЛО ДОЛНИ ОКОЛ – КОМБИНИРАНА СГРАДА

233900042

СЕЛО ШИРОКИ ДОЛ – КОМБИНИРАНА СГРАДА

233900043

СЕЛО ГУЦАЛ –  ЗДРАВНА СЛУЖБА

233900044

СЕЛО ЯРЛОВО – УЧИЛИЩЕТО

233900045

СЕЛО КОВАЧЕВЦИ – ЧИТАЛИЩЕТО

233900046

СЕЛО ПОПОВЯНЕ – ЗДРАВНА СЛУЖБА /БИВША СГРАДА НА РПК/

233900047

СЕЛО АЛИНО – ЗДРАВНА СЛУЖБА

233900048

СЕЛО БЕЛЧИН – КМЕТСТВО БЕЛЧИН

233900049

СЕЛО КЛИСУРА – КМЕТСТВО /ЧИТАЛИЩЕТО/

233900051

СЕЛО РАЙОВО – ЧИТАЛИЩЕТО

233900053

СЕЛО ПРОДАНОВЦИ – МЛАДЕЖКИ ДОМ

233900054

СЕЛО ДОСПЕЙ – ЧИТАЛИЩЕТО

233900055

СЕЛО ГОВЕДАРЦИ – ЧИТАЛИЩЕТО /КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА/

233900057

СЕЛО МАДЖАРЕ – КОМБИНИРАНА СГРАДА

233900058

СЕЛО МАЛА ЦЪРКВА – ПОЩА /ТЪРГОВСКА СГРАДА/

233900059

СЕЛО БЕЛИ ИСКЪР – ЧИТАЛИЩЕТО

233900060

СЕЛО РАДУИЛ – ЧИТАЛИЩЕТО

233900062

СЕЛО МАРИЦА – РИТУАЛЕН ДОМ

233900063

СЕЛО ДРАГУШИНОВО – МЛАДЕЖКИ ДОМ

Пред секциите следва да се постави табела - Приложение № 1 към Решение № 2545-МИ/29.09.2023 г. на ЦИК и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см следва да се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

За изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане – Приложение № 2 към Решения № 2545-МИ/29.09.2023 г. на ЦИК.

Заявки за помощ и придвижване могат да се правят на следните телефони в Общинска администрация Самоков: 0722/66630, 66631, 66632

 

 

11.10.2023

Заседание на ОИК Самоков

На 13.10.2023 год. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Самоков.

10.10.2023

Заседание на ОИК - Самоков

На 10.10.2023 год. в 17.00 часа ще се проведен заседание на ОИК - Самоков.

10.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

На вниманието на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г. в град Самоков.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. са визирани в Решение № 2594-МИ от 04.10.2023г. на ЦИК.

Към заявлението /Приложение № 72 от изборните книжа/ от на партиите, коалициите и местните коалиции, задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, декларация от лицата, предложени за застъпници /Приложение № 74 от изборните книжа/ и пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

Крайния срок за подаване на заявленията е 17.00 часа на 28 октомври 2023г., съгласно Решение № 2594-МИ от 04.10.2023г. на ЦИК.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- гр. Самоков, сградата на Община Самоков, зала 229.

Приложение:

 https://cik.is-bg.net/upload/217487/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.xlsx

10.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023Г.

Общинска избирателна комисия Самоков, уведомява партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023год. в град Самоков, че могат да представят списък на упълномощените представители.

Крайният срок за приемане на списъците на упълномощените представители е 28 октомври 2023г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- гр. Самоков, сграда на Община Самоков, зала 229.

Списъците на упълномощените представители се представят на хартиен и на електронен носител в exsel формат и съдържат имената, единния граждански номер и номер и дата на пълномощно.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Моля, ползвайте следната форма

Приложение: 

https://cik.isbg.net/upload/217460/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.xlsx

10.10.2023

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 Г.

https://cik.is-bg.net/upload/217152/ballot+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217173/ballot-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217175/ballot-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217176/ballot-%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217178/ballot-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217181/ballot-%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B9.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217184/ballot-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217187/ballot-%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217188/ballot-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217190/ballot-%D0%9A%D0%9E.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217192/ballot-%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217193/ballot-%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217210/ballot-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217212/ballot-%D0%9E%D0%A1.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217194/ballot-%D0%9C%D0%90%D0%BB%D0%B0+%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217217/ballot-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217221/ballot-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217224/ballot-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BB.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217227/ballot-%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217230/ballot-%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217233/ballot-%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BB.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/217236/ballot-%D0%AF%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf

05.10.2023

Заседание на ОИК - Самоков

На 09.10.2023 год. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Самоков.

04.10.2023

Заседание на ОИК - Самоков

На 05.10.2023 год. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Самоков.

03.10.2023

Заседание ОИК - Самоков

На 03.10.2023 год. от 12.30 часа ще се проведе заседание на ОИК - Самоков.

29.09.2023

Съобщение

ОИК Самоков ще проведе заседание на 30.09.2023 г. от 17.00 часа.

27.09.2023

Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В изпълнение на Решение № 2498-МИ от 25.09.2023 год. на ЦИК, Ви уведомяваме, че ОИК - Самоков на 27.09.2023 г. от 17.00 часа ще проведе жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

27.09.2023

Заседание на ОИК - Самоков

ОИК - Самоков ще проведе заседание на 27.09.2023 год. от 16.30 часа.

25.09.2023

Съобщение

ОИК - Самоков ще проведе заседание на 26.09.2023 год. от 17.00 часа.

25.09.2023

Съобщение

ОИК Самоков ще проведе заседание на 25.09.2023г. от 17.00 часа в зала 229 в сградата на Община Самоков.

18.09.2023

Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 год. Определяне на форма за подаване на списъка с данни на кандидатската листа.

ОИК- Самоков обявява начален срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на изборите на 29.10.2023 г. – 21.09.2023 г. от 09.00 часа.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатските листи е 26.09.2023 г. до 17.00 часа.

При подаване на ПРЕДЛОЖЕНИЕ (№ 51-МИ и № 52-МИ от изборните книжа на ЦИК, решение № 2122-МИ/29.08.23г. на ЦИК) за регистрация на кандидатска листа партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети следва да представят списъкът с данни на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид формат EXCEL, съгласно приложението към решение № 56-МИ от 18.09.2023 год. на ОИК – Самоков.

11.09.2023

Подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Самоков, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия - Самоков на свое заседание от 09.09.2023 г., взе решение № 5 - МИ от 09.09.2023 г., с което определя срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Самоков, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

ОПРЕДЕЛЯ началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Самоков за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., е от 14 септември 2023 г., с начален час – 09:00 ч.

ОПРЕДЕЛЯ крайният срок за подаване на документи за регистрация – 18 септември 2023 г., с краен час – 17:00 ч.

ОПРЕДЕЛЯ документи да се приемат всеки календарен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

ОПРЕДЕЛЯ когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК – Самоков дава НЕЗАБАВНО указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч., на 18 септември 2023 г.

 

09.09.2023

Съобщение

ОИК Самоков ще проведе заседание на 11.09.2023г. от 17.00 часа в зала 229 в сградата на Община Самоков.

още съобщения

Календар

Решения

  • № Решение 239-МИ / 19.02.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Йордан Станков Клещанов като кмет на кметство с. Рельово, общ. Самоков

  • № Решение 238-МИ / 17.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-180 от 15.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-18 от 14.02.2024 год.

  • № Решение 237-МИ / 12.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-157 от 07.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-8 от 05.02.2024 год. и изпратен по компетентност сигнал от Министерски съвет с изх. № 223 от 12.02.2024 г.

всички решения