Общинска избирателна комисия Самоков


РЕШЕНИЕ
№ Решение № 217-МИ
Самоков, 03.11.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ за изборите за общински съветници и кметове на 05.11.2023 год.

В Общинска избирателна комисия- Самоков е постъпил Списък  от ПП „ГЕРБ“ с вх.№ 165/03.11.2023 год. с упълномощени представители на партията за публикуване на интернет страницата на ОИК-Самоков. Списъкът е подписан от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ“.

На основание чл.87, ал.1,т.1 и чл.124, ал.4 във връзка с ал.2 от ИК и Решение №2664-МИ от 13.10.2023 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Самоков

РЕШИ:

Публикува на страницата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – САМОКОВ списък с 39 /тридесет и девет/ упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ , както следва:

1

Емилия Георгиева Атанасова

 

Самоков

563/20.10.2023г.

2

Габриела Руменова Атанасова

 

Самоков

564/20.10.2023г.

3

Анета Георгиева Казанджиева

 

Самоков

565/20.10.2023 г.

4

Ивана Георгиева Стаматова

 

Самоков

566/20.10.2023г.

5

Светослав Александров Светославов

 

Самоков

567/20.10.2023 г.

6

Елена Ангелова Гиздова

 

Самоков

568/20.10.2023г.

7

Иван Василев Додов

 

Самоков

569/20.10.2023г.

8

Калоян Красимиров Попов

 

Самоков

570/20.10.2023 г.

9

Десислава Христова Николова

 

Самоков

571/20.10.2023г.

10

Георги Димитров Шуманов

 

Самоков

572/20.10.2023 г.

11

Ани Николаева Георгиева

 

Самоков

573/20.10.2023г.

12

Надка Георгиева Янакиева

 

Самоков

601/20.10.2023г.

13

Боян Боянов Кашъмов

 

Самоков

575/20.10.2023 г.

14

Лъчезар Георгиев Тодоров

 

Самоков

576/20.10.2023г.

15

Венетка Стоянова Попова

 

Самоков

577/20.10.2023 г.

16

Калин Тодоров Петков

 

Самоков

578/20.10.2023г.

17

Вероника Георгиева Джикова

 

Самоков

579/20.10.2023г.

18

Ивелина Ангелова Иванова-Стефанова

 

Самоков

580/20.10.2023 г.

19

Валентина Методиева Афъзова

 

Самоков

581/20.10.2023г.

20

Янко Ангелов Иванов

 

Самоков

582/20.10.2023 г.

21

Асен Димитров Русев

 

Самоков

583/20.10.2023г.

22

Александър Асенов Асенов

 

Самоков

584/20.10.2023г.

23

Иван Борисов Георгиев

 

Самоков

585/20.10.2023 г.

24

Рамадан Борисов Георгиев

 

Самоков

586/20.10.2023г.

25

Любомир Георгиев Стилянов

 

Самоков

587/20.10.2023г.

26

Пламен Георгиев Груев

 

Самоков

588/20.10.2023г.

27

Петър Димитров Коцов

 

Самоков

589/20.10.2023г.

28

Георги Димитров Георгиев

 

Самоков

590/20.10.2023г.

29

Кирил Георгиев Попов

 

Самоков

591/20.10.2023г.

30

Бойко Христов Димов

 

Самоков

592/20.10.2023г.

31

Цветан Емилов Сичанов

 

Самоков

593/20.10.2023г.

32

Самуел Красимир Лозанов

 

Самоков

594/20.10.2023г.

33

Александър Александров Ласкин

 

Самоков

595/20.10.2023г.

34

Борислав Димитров Даганов

 

Самоков

596/20.10.2023г.

35

Иван Арангелов Иванов

 

Самоков

597/20.10.2023г.

36

Костадин Атанасов Атанасов

 

Самоков

598/20.10.2023г.

37

Христо Георгиев Георгиев

 

Самоков

599/20.10.2023г.

38

Антон Георгиев Георгиев

 

Самоков

600/20.10.2023г.

39

Радослав Янков Попов

 

Самоков

574/20.10.2023 г.

 

 Настоящето Решение да се публикува на интернет страницата на ОИК - Самоков и се обяви на общодостъпното място – информационното табло на ОИК.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

* Публикувано на 03.11.2023 в 17:10 часа

Календар

Решения

  • № Решение 239-МИ / 19.02.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Йордан Станков Клещанов като кмет на кметство с. Рельово, общ. Самоков

  • № Решение 238-МИ / 17.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-180 от 15.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-18 от 14.02.2024 год.

  • № Решение 237-МИ / 12.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-157 от 07.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-8 от 05.02.2024 год. и изпратен по компетентност сигнал от Министерски съвет с изх. № 223 от 12.02.2024 г.

всички решения