Общинска избирателна комисия Самоков


РЕШЕНИЕ
№ Решение 218-МИ
Самоков, 03.11.2023

ОТНОСНО: Регистриране на заместващи застъпници на ПП „ГЕРБ’’ за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 г.

В ОИК Самоков е постъпило Заявление  - Приложение № 73-МИ от ПП „ГЕРБ’’ за регистрация на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 05 ноември 2023 г.

Заявлението е по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), добавено под № 2 от 03.11.2023 год., в регистъра за регистриране на застъпник, подписано от Валентин Милушев, в качеството  на представляващ партията. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител и на електронен носител и декларации 5 бр. на заместващи застъпници.

Общинска избирателна комисия - Самоков, като взе предвид така постъпилото заявление за регистриране на заместващи застъпници и на основание чл. 87, ал. 1, т.18 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, и Решение 2594-МИ /04.10.2023 г. на ЦИК. 

РЕШИ:

 

 

ОСВОБОЖДАВА РЕГИСТРИРАНИ ЗАСТЪПНИЦИ С РЕШЕНИЕ № 155-МИ ОТ 26.10.2023 Г.:

 

 Име,презиме и фамилия

 ЕГН

1

Стефан Стефанов Кръстев

 

2

Валентин Георгиев Биков

 

3

Ивайло Христов Гелов

 

4

Васил Димитров Андонов

 

5

Любослав Димитров Станчев

 

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на регистрираните застъпници. 

 

 

РЕГИСТРИРА ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ:

 

 Име,презиме и фамилия

 ЕГН

1

Христо Димитров Христов

 

2

Трендафил Димитров Драганов

 

3

Ваня Георгиева Иванова - Ласкина

 

4

Валентина Георгиева Иванова -Ярева

 

5

Мартин Яворов Савов

 

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

* Публикувано на 03.11.2023 в 17:11 часа

Календар

Решения

  • № Решение 239-МИ / 19.02.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Йордан Станков Клещанов като кмет на кметство с. Рельово, общ. Самоков

  • № Решение 238-МИ / 17.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-180 от 15.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-18 от 14.02.2024 год.

  • № Решение 237-МИ / 12.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-157 от 07.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-8 от 05.02.2024 год. и изпратен по компетентност сигнал от Министерски съвет с изх. № 223 от 12.02.2024 г.

всички решения