Общинска избирателна комисия Самоков


РЕШЕНИЕ
№ Решение 219-МИ
Самоков, 03.11.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „БСП“ за изборите за общински съветници и кметове на 05.11.2023 год.

В Общинска избирателна комисия- Самоков е постъпил Списък  от ПП „БСП“ с вх.№ 170/03.11.2023 год. с упълномощени представители на партията за публикуване на интернет страницата на ОИК-Самоков. Списъкът е подписан от упълномощения представител на ПП „БСП“.

На основание чл.87, ал.1,т.1 и чл.124, ал.4 във връзка с ал.2 от ИК и Решение №2664-МИ от 13.10.2023 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Самоков

РЕШИ:

Публикува на страницата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – САМОКОВ и  допълва списък с 24 /двадесет и четири/ упълномощени представители на ПП „БСП“ , както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на пълномощник

НОМЕР И ДАТА НА ПЪЛНОМОЩНО

1

СТОЯН ПЕХЛИВАНОВ ИЛИЕВ

 

38/03.11.2023 Г.

2

ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

 

39/03.11.2023 Г.

3

ГЕНКА ХРИСТОВА КАЦАРСКА

 

40/03.11.2023 Г.

4

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА БЕКЯРОВА

 

41/03.11.2023 Г.

5

ЯВОР ЛЮБОМИРОВ ПЪРВАНОВ

 

42/03.11.2023 Г.

6

МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ШЕЙНОВА

 

43/03.11.2023 Г.

7

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГАЛЧЕВА

 

44/03.11.2023 Г.

8

ИВАЙЛО СТОЙЧЕВ ГЪЛЪБОВ

 

45/03.11.2023 Г.

9

КИРИЛ ПЕТРОВ КОЛЕВ

 

46/03.11.2023 Г.

10

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

 

47/03.11.2023 Г.

11

СВИЛЕН ХРИСТОВ ДОКУЗОВ

 

48/03.11.2023 Г.

12

ЩЕРЬО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

49/03.11.2023 Г.

13

СВИЛЕН СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

 

50/03.11.2023 Г.

14

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ЗАХАРИЕВ

 

51/03.11.2023 Г.

15

РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ

 

52/03.11.2023 Г.

16

ЕЛИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

53/03.11.2023 Г.

17

РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

 

54/03.11.2023 Г.

18

МАРИЯ ИВАНОВА АРАНГЕЛОВА

 

55/03.11.2023 Г.

19

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЙСКИ

 

56/03.11.2023 Г.

20

ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ

 

57/03.11.2023 Г.

21

БОЙКО СПАСОВ ГЕОРГИЕВ

 

58/03.11.2023 Г.

22

ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

 

59/03.11.2023 Г.

23

ИВАН АНТОНОВ АНТОНОВ

 

60/03.11.2023 Г.

24

КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА КРАМАРСКА

 

61/03.11.2023 Г.

       

 

 

Настоящето Решение да се публикува на интернет страницата на ОИК - Самоков и се обяви на общодостъпното място – информационното табло на ОИК.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

* Публикувано на 03.11.2023 в 17:12 часа

Календар

Решения

  • № Решение 239-МИ / 19.02.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Йордан Станков Клещанов като кмет на кметство с. Рельово, общ. Самоков

  • № Решение 238-МИ / 17.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-180 от 15.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-18 от 14.02.2024 год.

  • № Решение 237-МИ / 12.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-157 от 07.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-8 от 05.02.2024 год. и изпратен по компетентност сигнал от Министерски съвет с изх. № 223 от 12.02.2024 г.

всички решения