Общинска избирателна комисия Самоков


РЕШЕНИЕ
№ РЕШЕНИЕ 222-МИ
Самоков, 04.11.2023

ОТНОСНО: Постъпил сигнал в ОИК Самоков с вх. № 161/03.11.2023г в 11.08 часа от Михайл Михайлов – представляващ от Коалиция „БСП за България”, относно нарушение на чл. 184, ал.1 от ИК.

Постъпилият  сигнал е с вх. № 161/03.11.2023 г. в 11.08 часа, подписана от  Михаил Михайлов – представляващ Коалиция „БСП за България”, относно нарушение на чл. 184, ал.1 от ИК.

Жалбоподателят твърди, че на 03.11.2023 г. агитационен материал на кандидата за кмет от  ПП ГЕРБ Ангел Джоргов е  на поставена шатра в тревните площи, на входа на читалището „Отец Паисий”, без разрешение, както и източно от читалището има микробус с поставени агитационни материали на него.

Беше извършена проверка на 04.11.2023 г. от представители на ОИК – Самоков – Боряна Хаджиева и Иванка Андреева, които установиха, че агитационният материал не  се установи на посоченото място, както и не се установи шатра в тревните площи пред читалище „Отец Паисий”.

 В заключение, комисията установи, че няма извършено нарушение на чл. 184, ал.1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Самоков

 Р Е Ш И:

Отхвърля жалба с вх. № 161/03.11.2023 г., подадена от Михайл Михайлов – представляващ Коалиция „БСП за България”.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Самоков.

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

* Публикувано на 05.11.2023 в 06:49 часа

Календар

Решения

  • № Решение 239-МИ / 19.02.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Йордан Станков Клещанов като кмет на кметство с. Рельово, общ. Самоков

  • № Решение 238-МИ / 17.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-180 от 15.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-18 от 14.02.2024 год.

  • № Решение 237-МИ / 12.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-157 от 07.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-8 от 05.02.2024 год. и изпратен по компетентност сигнал от Министерски съвет с изх. № 223 от 12.02.2024 г.

всички решения