Общинска избирателна комисия Самоков


РЕШЕНИЕ
№ РЕШЕНИЕ № 224 - МИ
Самоков, 05.11.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Oбщина Самоков от Коалиция „ПП-ДБ”, и ПП „ГЕРБ“.

На 05.11.2023 г. с вх. № 183/05.11.23г. в ОИК - Самоков е постъпило предложение от Кмета на Община Самоков за промени в състава на СИК от Коалиция „ПП-ДБ” и ПП „ГЕРБ“.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т.6 от Изборния кодекс, ОИК-Самоков                                               

РЕШИ:

 1. ОСВОБОЖДАВА членове на СИК за Община Самоков, както следва:

233900019

Памела Николова Николова

 

Член

233900004

Марияна Паунова Милева

 

Секретар

 1. Анулира издадените удостоверения на освободения/те по т.1 член на СИК на територията на Община Самоков.      
 2. НАЗНАЧАВА членове на СИК за Община Самоков, както следва:

233900019

Петър Иванов Вуков

 

Член

233900004

Галя Стойнева Галчова

 

Секретар

 

 1. Издава удостоверения на назначените по т.3 членове на СИК  на територията на Община Самоков.  

Настоящето Решение да се публикува на интернет страницата на ОИК - Самоков и се обяви на общодостъпното място – информационното табло на ОИК.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

* Публикувано на 05.11.2023 в 15:01 часа

Календар

Решения

 • № Решение 239-МИ / 19.02.2024

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Йордан Станков Клещанов като кмет на кметство с. Рельово, общ. Самоков

 • № Решение 238-МИ / 17.02.2024

  относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-180 от 15.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-18 от 14.02.2024 год.

 • № Решение 237-МИ / 12.02.2024

  относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-157 от 07.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-8 от 05.02.2024 год. и изпратен по компетентност сигнал от Министерски съвет с изх. № 223 от 12.02.2024 г.

всички решения