Общинска избирателна комисия Самоков


РЕШЕНИЕ
№ РЕШЕНИЕ 225-МИ
Самоков, 06.11.2023

ОТНОСНО: Приемане на протоколи със сработили контроли

На основание писмо изх. № МИ -15-1345/05.11.2023г. от ЦИК, Общинската избирателна комисия  единодушно                                                                                                   

Р Е Ш И:

Приема протоколите от СИК 01 и СИК 62 със сработили контроли.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Самоков.

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

 

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

* Публикувано на 06.11.2023 в 04:42 часа

Календар

Решения

  • № Решение 239-МИ / 19.02.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Йордан Станков Клещанов като кмет на кметство с. Рельово, общ. Самоков

  • № Решение 238-МИ / 17.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-180 от 15.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-18 от 14.02.2024 год.

  • № Решение 237-МИ / 12.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-157 от 07.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-8 от 05.02.2024 год. и изпратен по компетентност сигнал от Министерски съвет с изх. № 223 от 12.02.2024 г.

всички решения