Общинска избирателна комисия Самоков


РЕШЕНИЕ
№ РЕШЕНИЕ 229-МИ
Самоков, 06.11.2023

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАРИЦА

Днес, 06.11.2023 г., в 03.30ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 Р Е Ш И :

 ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Марица, община Самоков, област Софийска, на втори тур:

АТАНАС ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 ЕГН .................  

издигнат от

Коалиция БСП за България

 (наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 Получил 177  действителни гласове.

  Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 459  ИК пред Административен съд София област в 7-дневен срок от обявяването му

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

* Публикувано на 06.11.2023 в 04:49 часа

Календар

Решения

  • № Решение 239-МИ / 19.02.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Йордан Станков Клещанов като кмет на кметство с. Рельово, общ. Самоков

  • № Решение 238-МИ / 17.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-180 от 15.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-18 от 14.02.2024 год.

  • № Решение 237-МИ / 12.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-157 от 07.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-8 от 05.02.2024 год. и изпратен по компетентност сигнал от Министерски съвет с изх. № 223 от 12.02.2024 г.

всички решения