Общинска избирателна комисия Самоков


РЕШЕНИЕ
№ РЕШЕНИЕ 235-МИ
Самоков, 06.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване от списъка на обявените за избрани общински съветници и обявяване за избран на следващия в кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

С Решение № 209- МИ от 30.10.2023г. Ангел Иванов Джоргов е бил обявен за избран за общински съветник в Община Самоков от листата на ПП ГЕРБ.

С Решение  № 232- МИ от 06.11.2023г. на ОИК Самоков Ангел Иванов Джоргов е обявен за избран за Кмет на Община Самоков.

Предвид горното и на основание Решение№ 2865 от 04.11.2023г. на ЦИК, ОИК Самоков констатира, че са налице основанията по чл. 30, ал. 4, т.4 от ЗМСМА за  заличаване от списъка на обявените за избрани общински съветници на Ангел Иванов Джоргов, както че и са налице основанията по чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА за обявяване за избран следващият от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

На основание чл. 458, ал. 1 ИК, чл. 30, ал. 4, т. 4 и чл. 30, ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Самоков

Р Е Ш И:

Заличава от списъка на обявените за избрани общински съветници Ангел Иванов Джоргов на основание  чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА.

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за общински съветник следващия кандидат от листата на ПП ГЕРБ – Венетка Стоянова Попова, с ЕГН хххххххххххххх.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 26 ИК на Венетка Стоянова Попова да бъде издадено удостоверение за избирането и за общински съветник.

На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА, решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд-София област по реда на чл. 459 от ИК.

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

* Публикувано на 06.11.2023 в 07:47 часа

Календар

Решения

всички решения