Заседания

Заседание от дата 02.11.2023 от 17:00 часа.

Решения

№ РЕШЕНИЕ 216-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : Постъпила жалба в ОИК Самоков от Бойко Димов – кандидат за кмет на Община Самоков от ПП „Пряка Демокрация” за нарушение на чл. 182, ал. 3 от ИК.

№ РЕШЕНИЕ 215-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове от състава на ОИК - Самоков, излъчени от различни партии и коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини за втори тур, както и останалите изборни книжа и материали за община Самоков, осъществяване на контрол при транспортирането им и доставката им.

№ РЕШЕНИЕ 214-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на представители от състава на ОИК - Самоков за предаване на изборни книжа на ЦИК от втори тур на изборите за кметове и общински съветници.

№ РЕШЕНИЕ № 213-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на представители от състава на ОИК-Самоков за раздаване на изборни книжа, материали и избирателни кутии на СИК в предизборния ден на II тур на изборите за кметове на кметства в община Самоков на 05.11.2023 год.

№ РЕШЕНИЕ № 212-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : : Определяне и упълномощаване на трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, които да предадат на ТЗ ГРАО пликовете по т. 38 от Решение на ЦИК № 2653-МИ от 12.10.2023 г., с книжата от проведения втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 05.11.2023 г.

№ РЕШЕНИЕ № 211-МИ / 02.11.2023

ОТНОСНО : Одобряване на графичните файлове с образци на бюлетините за избор на кмет на община Самоков и кметове на кметства в с. Радуил в с. Марица, с. Говедарци и с.Ковачевци за 2-ри тур на изборите .

Календар

Решения

всички решения