19.04.2017

Съобщение

На 21.04.2017г. от 13.00ч. в сградата на Община Самоков, стая 313, ще се проведе заседание на ОИК Самоков.

07.12.2016

Съобщение

На 07.12.2016г. от 15.30ч. в сградата на Община Самоков, стая 313, ще се проведе заседание на ОИК Самоков.

03.11.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 04.11.2015г. от 13:00ч.

29.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 29.10.2015г. от 16:30ч.

27.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 28.10.2015г. от 16:30ч.

24.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 24.10.2015г. от 17:00ч.

23.10.2015

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА ОТ СИК

 

 

СЕКЦИИ ПРИ РАБОТНА ГРУПА 1

 

ЧАС

 

СЕКЦИИ ПРИ РАБОТНА ГРУПА 2

 

ЧАС

44 – ЯРЛОВО,

45 – КОВАЧЕВЦИ,

46 – ПОПОВЯНЕ

47 - АЛИНО

 

13:00

48 – БЕЛЧИН,
49 – КЛИСУРА,
50 - РЕЛЬОВО

 

13:00

40 – ГОРНИ ОКОЛ,
41 – ДОЛНИ ОКОЛ,
42 – ШИРОКИ ДОЛ

 

13:20

22 – БОРОВЕЦ
60, 61 – РАДУИЛ

 

13:20

43 – ГУЦАЛ,
62 - МАРИЦА

 

13:40

54 – ДОСПЕЙ,
55, 56 - ГОВЕДАРЦИ

 

13:40

57 – МАДЖАРЕ,
58 – МАЛА ЦЪРКВА,
59 – БЕЛИ ИСКЪР

 

14:00

37 – ШИПОЧАНЕ,
38 – НОВО СЕЛО

 

14:00

51, 52 – РАЙОВО,
53 – ПРОДАНОВЦИ

 

 

14:20

39 – ЗЛОКУЧЕНЕ,
63 – ДРАГУШИНОВО

 

14:10

1, 4 ,5, 36 – ОУ „ХР. МАКСИМОВ”

14:40

11, 12, 13, 20 – ПГ „К.ФОТИНОВ”

14:30

2, 3, 7, 9, 10 – ОУ „М.А.ВЕЛЕШКИ”

15:10

6 – КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА,
8 – ОБРЕДЕН ДОМ

15:00

14 – НУ „СТ.ДОСПЕВСКИ”
15 – КЛУБ IV КВ.

15:40

21, 27, 28, 31 – СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

15:15

16, 17, 18 – ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

15:50

29, 30, 32 –ОПУ „Н.РИЛСКИ”

15:45

23, 24, 25, 26 – ПТГ „Н.ВАПЦАРОВ”

16:10

19, 64 – ДОМ СТАРИ ХОРА

16:00

33, 34, 35 – ОУ „П.БЕРОН”

16:30

65 – МБАЛ,
66, 67, 68 ПСИК

16:15

 

ПРЕДАВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА ПАРТЕРА В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА

23.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 23.10.2015г. от 17:00ч.

22.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 22.10.2015г. от 16:30ч.

19.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 20.10.2015г. от 17:00ч.

17.10.2015

Обучение на секционни избирателни комисии

Общинска избирателна комисия – Самоков уведомява заинтересованите лица, всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, и всички членове на Секционни избирателни комисии в община Самоков, че във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015год. ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии на 22 октомври 2015 год. от 14 часа в гр. Самоков, Читалище „Паметник Отец Паисий”.

Присъствието на всички членове на секционни избирателни комисии е задължително

 

 

17.10.2015

Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

С решение № 129-МИ от 25.09.2015г. на Общинска избирателна комисия – Самоков са определени  секциите на територията на Община Самоков, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва:

СЕКЦИЯ №

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

233900003

ОУ “МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ”- ГРАД САМОКОВ       

33900011

ПГ “КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” – ГРАД САМОКОВ                                                  

233900021

СОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГРАД САМОКОВ, УЛ. “БУЛАИР” 2

233900026

ПТГ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ГРАД САМОКОВ

233900037

СЕЛО ШИПОЧАНЕ – КОМБИНИРАНА СГРАДА

233900038

СЕЛО НОВО СЕЛО – ЧИТАЛИЩЕТО

233900039

СЕЛО ЗЛОКУЧАНЕ – ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА”

233900040

СЕЛО ГОРНИ ОКОЛ – КМЕТСТВОТО

233900041

СЕЛО ДОЛНИ ОКОЛ – КОМБИНИРАНА СГРАДА

233900042

СЕЛО ШИРОКИ ДОЛ – КОМБИНИРАНА СГРАДА

233900043

СЕЛО ГУЦАЛ – СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО

233900044

СЕЛО ЯРЛОВО – УЧИЛИЩЕТО

233900045

СЕЛО КОВАЧЕВЦИ – ЧИТАЛИЩЕТО

233900046

СЕЛО ПОПОВЯНЕ – ЗДРАВНА СЛУЖБА

233900047

СЕЛО АЛИНО – ЗДРАВНА СЛУЖБА

233900048

СЕЛО БЕЛЧИН – КМЕТСТВО БЕЛЧИН

233900049

СЕЛО КЛИСУРА – КМЕТСТВО

233900050

СЕЛО РЕЛЬОВО – ЗДРАВНА СЛУЖБА

233900051

СЕЛО РАЙОВО – ЧИТАЛИЩЕТО

233900053

СЕЛО ПРОДАНОВЦИ – МЛАДЕЖКИ ДОМ

233900054

СЕЛО ДОСПЕЙ – ЧИТАЛИЩЕТО

233900055

СЕЛО ГОВЕДАРЦИ – ЧИТАЛИЩЕТО

233900057

СЕЛО МАДЖАРЕ – КОМБИНИРАНА СГРАДА

233900058

СЕЛО МАЛА ЦЪРКВА – ПОЩА

233900059

СЕЛО БЕЛИ ИСКЪР – ЧИТАЛИЩЕТО

233900060

СЕЛО РАДУИЛ – ЧИТАЛИЩЕТО

233900062

СЕЛО МАРИЦА – РИТУАЛЕН ДОМ

233900063

СЕЛО ДРАГУШИНОВО – МЛАДЕЖКИ ДОМ

 1. Пред секциите по т. 1 ще се поставят табели - Приложение № 1 към Решение № 1549-МИ/27.08.2015г. на ЦИК и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.
 1. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см ще се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.
 2. До всяка една от посочените секции са осигурени: достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите, в които се намират изборните помещения и възможност за лесното придвижване на избирателите.
 3. В периода от 10.10.2015г. до 25.10.2015г. включително, а в случа на провеждане на втори тур до 01.11.2015г. от 8,30ч. до 17,30ч., се приемат заявки за помощ в изборния ден на адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, гише „Деловодство” и на телефони 0722/66630, 66631, 66632.
 4. Осигурени са транспортни средства за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва: Опел „Вектра” с рег.№ СО 7395 АТ И Шкода „Октавия” с рег.№ СО 5959 ХА.

 

09.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 10.10.2015г. от 14:00ч.

08.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 08.10.2015г. от 16:00ч.

07.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 07.10.2015г. от 16:00ч.

05.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 05.10.2015г. от 17:00ч.

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 02.10.2015г. от 12:00ч.

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 01.10.2015г. от 16:00ч.

28.09.2015

Съобщение

     Съгласно Решение № 134-МИ /28.09.2015г. ОИК-Самоков определя начален срок за приемане на документи за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на изборите на 01.10.2015г. Срокът изтича на 23.10.2015г. в 18.00ч.

     При подаване на Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа следва да се представи списък с данни на застъпниците, включващ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на застъпниците на хартиен и електронен носител, в структуриран вид формат EXCEL, съдържащ следните колони:

 

Номер по ред

Три имена

ЕГН

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

…….

 

 

28.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 30.09.2015г. от 16:00ч.

28.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 28.09.2015г. от 16:00ч.

25.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 26.09.2015г. от 12:00ч.

24.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 25.09.2015г. от 09:00ч.

23.09.2015

Съобщение

На 23.09.2015 г. ОИК Самоков проведе жребий за определяне поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината. Резултатите са следните:

 

1. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШУМАНОВ
2. ДРОМ
3. ПП Политическо движение ЕВРОРОМА
4. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
5. Политическа партия Щит
6. МК"БДЦ-ВМРО"
7. ЯГОДИНКА ИВАНОВА ВОЙЧЕВА
8. Движение за права и свободи - ДПС
9. "Самоковци за Самоков"
10. ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3
11. Българска Социалдемокрация
12. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
13. ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/
14. ПП АТАКА
15. ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ
16. ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
17. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
18. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
19. БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)
20. Зелените
21. ПП ГЕРБ
22. НОВОТО ВРЕМЕ
23. ПП Българска демократична общност
24. НАРОДЕН СЪЮЗ
25. ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ
26. НОВА АЛТЕРНАТИВА
22.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 22.09.2015г. от 13:00ч.

22.09.2015

Съобщение

Жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК – Самоков ще се състои на 23.09.2015 год. от 16:00 часа в гр. Самоков, ул. Македония” № 34, 5 етаж, заседателна зала.

21.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 22.09.2015г. от 17:00ч.

20.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 20.09.2015г. от 17:00ч.

17.09.2015

Съобщение

Във връзка с Решение № 49-МИ от 13.09.2015г. Ви уведомяваме, че при подаване на Заявление за кандидатските листи партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети следва да представят списъкa с данни на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид формат EXCEL, съдържащ следните колони:

     

- номер по ред;

- ЕГН;

-собствено;

-бащино;

- фамилно име;

- постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване;

- наименование /абревиатура/ на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;

-  населеното място, където е заявен за регистрация кандидатът /колоната се попълва само за кандидати за кмет на кметство/;


* КЪМ РЕШЕНИЕ № 49-МИ ОТ 13.09.2015г. Е ПРИКАЧЕНА ТАБЛИЦА ПО ОБРАЗЕЦ

17.09.2015

Съобщение

Уведомяваме Ви, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в Община Самоков.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

13.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 14.09.2015г. от 18:00ч.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 13.09.2015г. от 13:00ч.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 12.09.2015г. от 13:00ч.

10.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Самоков е насрочено за 11.09.2015 г. от 10:00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 244-МИ / 22.03.2019

  относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, поради подаване на оставка и обявяване за избран на следващия в кандидатската листа на Българска социалистическа партия

 • № 243-МИ / 14.01.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, поради смърт и обявяване за избран за общински съветник, на следващия кандидат от листата на МК БДЦ-ВМРО.

 • № 242-МИ / 21.04.2017

  относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, поради избирането му за народен представител и обявяване за избран на следващия в кандидатската листа на ПП ГЕРБ

всички решения