Заседания

Заседание от дата 06.11.2023 от 03:30 часа.

Решения

№ РЕШЕНИЕ 235-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Заличаване от списъка на обявените за избрани общински съветници и обявяване за избран на следващия в кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

№ РЕШЕНИЕ 234-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Процесуални представители

№ РЕШЕНИЕ 233-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Непредставени изборни книжа на ПСИК 67

№ РЕШЕНИЕ 232-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ

№ РЕШЕНИЕ 231-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОВЕДАРЦИ

№ РЕШЕНИЕ 230-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОВАЧЕВЦИ

№ РЕШЕНИЕ 229-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАРИЦА

№ РЕШЕНИЕ 228-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДУИЛ

№ РЕШЕНИЕ 227-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Приемане и предаване от СИК 56 на ОИК на сгрешен при попълването протокол

№ РЕШЕНИЕ 226-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Неправилно предоставен протокол

№ РЕШЕНИЕ 225-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Приемане на протоколи със сработили контроли

Календар

Решения

всички решения